Vendy Fialová
13:00 19:00

Vendy Fialová
Kiss Aktiv víkend
Horečka sobotní noci

18:15 18:20

POKÁČ
V LESE
MEDUZA feat. DERMOT KENNEDY PARADISE

Půl litru naděje s rádiem KISS a Korunkou Luhačovice !!

Půl litru naděje s rádiem KISS  a Korunkou Luhačovice !!

Pokud vám záleží na životech jiných, přijďte darovat krev společně s rádiem KISS a KORUNKOU Luhačovice.

Podpora charitativních akcí patří mezi neodmyslitelnou součást vysílání rádia KISS.
Pokud vám záleží na životech jiných, přijďte darovat krev společně s rádiem KISS a KORUNKOU Luhačovice.
Tato celospolečensky prospěšná akce je zaměřena na podporu bezplatného dárcovství krve, která si klade za cíl rozšířit základnu bezplatných dárců krve, kterých je trvale málo a zároveň tak pomoci těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují.

Akce proběhne ve středu 7. března 2018 na Transfuzním oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně.
V tento den se lidé budou moci přihlásit i do registru dárců kostní dřeně.

Připojte se k této sympatické a potřebné akci, protože … „Jednou se Vám to může vrátit!“